Adrian Delia – Storbju tremend u ħoss qawwi ta’ mużika ġej minn stabbiliment fil-periferija tar-Rabat

Diversi residenti tal-madwar qamu l-il-Ħadd filgħodu u poġġew diversi “posts” ta` ilmenti fuq il-midja soċjali fejn dawn ilmentaw dwar storbju eċċessiv li ġej mis-sit tad-divertiment limiti tar-Rabat, Malta. Fosthom kien hemm id-deputat u eks kap tal-partit nazzjonalista l-onor Adrian Delia fejn kiteb eżatt hekk u fejn ukoll għamel “tag” lill
Pulizija ta’ Malta
Kunsill Lokali Ħaż-Żebbuġ
Kunsill Lokali Rabat Malta
Kunsill Lokali Is-Siġġiewi
“Kulhadd ghandu d-dritt jiddeverti. Imma kullhadd ghandu dritt ukoll ghal mistrieh tieghu. Id-drittijiet dejjem iridu jittiehdu fil-bilanc ma’ dawk tal-ohrajn Hadd ma’ jista jirfes id-drittijiet ta’ haddiehor Qed nikteb dan il-post fis-saghtejn u nofs ta’ filghodu Iva 02:30am u l-istorbju tremend u l-hoss qawwi immens tal- muzika gejja minn stabilliment fil-limiti tar-Rabat jinstema minn Haz -Zebbug tant li bniedem mhux talli ma’ jistax jistrieh u jorqod imma litteralment qisu l-hoss qieghed gewwa daru stess Dan ma’ jistax ikun accettabili. Din mhux dicenza. Din invazzjoni tal-privatezza u ksur sfaccat tal-paci pubbliku. Biex ma nsemmiex ‘sound pollution’ tal-oghla livell. Jekk hafna jiddejjqu jew jibzghu jitkellmu jien mhux ser noqghod kwiet . Anzi ha nghajjat u naghmel hoss iktar minn dil-muzika li qazzet irhula shah. Nappella lill-awtoritajiet koncernati biex jiehdu azzjoni immedjata. Iz-zejjed kollu zejjed man ?

Dan il-ħoss ta’ mużika eċċessiva ilu jiddomina l-iljieli tas-sjuf ta`tmiem il-ġimgħa għal dawn l-aħħar snin u qed jilħaq lin-nies  f`diversi lokalitajiet tal-madwar bil-konsegwenza li ħafna nies ma jitħallewx jorqdu u anke meta fis-sajf tqis li wieħed jiftaħ xi ftit it-twieqi tal-kmamar ta` sodda biex tidħol xi ftit ta` żiffa dan il-ħoss jinstema’ b`mod aktar qawwi.
Din il-gazzetta online se żżommkom aġġornati biex tara x’miżuri se jittieħdu biex tissolva din il-problema li issa ilha tiddomina tmiem il-ġimgħa ta`s-sjuf ta’ diversi lokalitajiet Maltin madwar iż-żona ta’ dan is-sit.

One thought on “Adrian Delia – Storbju tremend u ħoss qawwi ta’ mużika ġej minn stabbiliment fil-periferija tar-Rabat

  1. Dr Delia, if I’m not mistaken Dr Godfrey Farrugia tried taking action years ago, I don’t know what happened, but I know he tried. I hope you’ll succeed on this action. Thank you

Comments are closed.