Blog 1 Mario Borg

Merħba fil-blog- Mario Borg.

Introduzzjoni.

L-ewwel nett, jien insib aktar ta’ mportanza t-tifsir tal-kelma milli kif inkiteb. Fejn jidħol il-malti l-‘għ’ u l-‘h’ qatt ma renxxili insib kaptu tagħhom, probabli Dyslexia. Għaldaqstant, niskuza ruħi għal xi zbalji fil kitba. Jekk int xi wieħed jew waħda tiffoka fuq dawn id-dettalji aktar mill kontentut, għandek salib (X) fuq in-naħa tax-xellug fuq nett tal-pagna, nirrakomanda li tgħafas fuqa… dabbar l-hemm bil-Malti.

L-attentat ta dan il-blog hu esperiment…  irrid niżen il-ħin ma kemm se jkun efettiv qabel niddeciedi jekk inkomplix inwassal il-ħsieb tiegħi u nirraporta b’dan il-mod.

Għall min isegwini jaf li ilni nsegwi u nirraporta b’videos żviluppi internazzjonali partikoarlment il-gwerer li kien hemm fil’ Lvant Nofsani u d-diversi attakki terroristi relatati li kien ikun hawn madwar l-Ewropa u fil pajjizi allejati. Ta’ min jfakkar li kif falliet il-mewga ta rewwixti li kienu mgħarufa ‘Arab Spring’ fl’istess ġimgħa faqqat il-pandemija.
L-interess tieghi fl’ iżviluppi fil Lvant Nofsani beda wara li wrejt interess fl’attakki li kien hemm fil- 11 ta’ Settembru 2001 fuq il-World Trade Center u l-Pentagon mgħarufa bħala 9/11. Xi ħaga li ġrat, u baqat moħbija mill-midja hi li dakinhar barra li kienu waqgħu in-North u South Towers kien ukoll sfronda ‘Buliding 7’ (link) . Filfatt Building 7 ġie irrapurtat li sfronda mill-BBC għoxrin minuta qabel ma waqa’ (Link).

 Fost ħafna rapporti importanti li kienu baqgħu moħbija mill-midja, inkluż dik Maltija, kien il fatt li inqabdu ġew arrestati u meħlusa ħames Izraeljani mgħarufa bħal ‘Dancing Israelies’ (Link) li kellhom il-cameras lesti biex jiffilmjaw l-attakk qabel ma daħal l-ewwel ajruplan ġol-bini, ġie irrapurtat li dawn l-izraeljani bdew jiċċelebraw meta daħal l-ewwel ajruplan ġol-bini. Ftit wara li kienu seħħu l-attaki ta’ 9/11 ġo L-Amerika ġiet introdotta il-Patriot Act (Link). Bi skuza ta’ sigurta, ħafna drittijiet li kellu il-bniedem ġew mitlufa mhux biss fl’ Amerika imma madwar id-dinja. G.W Bush, il-President Amerikan kien iddikjara “You are either with us or with the terrorists” B’din id-dikjarazzjoni jekk persuna hi fejn hi madwar id-dinja sempliciment tigi iddikjarata jew susspetata bħala terrorista titlef id-drittijiet kollha mingħajr ma hemm bżonn ta’ provi.

Il-Libertajiet tal-Matin gew imnittfa wkoll minħabba l-attaki ta 9/11. f’Malta per ezempju ġew introdotti metodi ta’ sigurta fl’ajruport sabiex tirkeb ajruplan. Interesanti li il-kumpaniji inkarigati mis-sigurta l-ajruporti minn fejn telqu l-ajruplani li ġew użati għall attakki kienu ta’ Iżareljani. F’Malta il-G4S ħadu l-inkarigu tas-sigurta fl’Ajruport, Il-G4S hi kumpanija li hi konessa ma lis-Stat Israeljan (Link), madwar id-dinja kien hawn diversi protesti minħabba il-brutalita u ksur tad-drittijiet tal-bnidem kontra il-G4S (Link) partikolarment li bdew iseħħu ġol-Palestina.

Minn hawn bdejt ninnota li l-Israel mhux talli mhux qed jiġi mġigħel jirrispondi imma il-mekkaniżmi ta’ l-Israel bdew jiġu introdotti saħansitra f’pajjiżna. Bdejt ninduna li jekk se ikomplu jirrumbaw l-affarijiet konna se nispiccaw nitilfu id-drittijiet bħal ma tilfu id-drittijiet il-Palestinjani.

Fil-mewġ ta’ terrorizmu li seħħ ġo L-Ewropa wara l-attakki ta 9/11, nerga’ nfakkar li waqaf ħesrem kif faqqat il-pandemija, kien hemm bosta ħwejjeg jintnu li il-Midja ma irrapurtax. Minħabba dawn ‘l-attakki’ ġol-Ewropa u il-pajjiżi allejati bdew jitnaqru il-libertajiet tal-bniedem u il-Pulizija ġol-Ewropa, bi skuza ta’ sigurta minħabba it-terrorizmu spiċċat qisa Robocop u spiċċat qed tintuza kontra il-poplu innoċenti. Kien minnħabba it-terroriżmu li oriġinarjament ġie inrodott il-curfew (trid toqod gewwa wara ċertu hin) u il-lockdowns. (Link) (Link) Bħal ma jaf kullħadd dawn it-tattiċi li ġew ‘introdotti minħabba it-terrorizmu’ ġew użati ghal pandemija u saħansitra meta il-Gvernijiet sabu reżistenza mill poplu minħabba it-tilqim mandatorju (Link).

Bħal ma jafu ħafna, is-sorsi ta nformazzjoni li ħierga mir-russja ġiet iccensurata. L’istess bħal ma il-poplu ġie imċaħħad mill informazzjoni ta x’gara 9/11. Li-għaddej ġo l’ Ukraina qed jintuza ħalli il-gvern globali, tribu Zionista ikollu l-kontroll komplet fuq il-poplu billi jattaka l-ikel.

Se nkompli b’dan il-blog nirapporta dak li mhux qed jiġi rrapurtat.

Min għandu għajnejn biex jara,ħa jara.