Cassola jistaqsi fuq investigazzonijiet ta’ passaporti

Arnold Cassola – Passaporti u Identity Malta: Qed jiġu investigati l-allegati politiċi korrotti?

Cassola jistaqsi dwar passaporti u Identity Malta.

   “The Times irrappurtat li l-gvern qed jesplora l-eliminazzjoni tal-iskema kontroversjali ta’ xiri tal-passaporti hekk kif id-dħul mill-bejgħ qiegħed jonqos u l-UE qed tordnalna nagħlquha.

    It-tneħħija tal-id il-leminija ta’ Keith Schembri, Alex Muscat, milli jkompli jissorvelja l-iskema kienet sinjal li xi ħaġa kienet tinten.” jgħid Cassola.

    Kompla ” Imma hemm oħrajn, konnessi mal-iskema, li għandhom riħa tinten madwarhom.

      Ġimgħat ilu, jien ipprovdejt lill-Kummissarju tal-Pulizija bl-ismijiet ta’ żewġ politiċi konnessi mal-iskema li, allegatament, kienu fi ftehim ma’ żewġ uffiċjali ta’ aġenzija tal-proprjetà famuża biex ibigħu propjeta’ lil xerrejja taċ-ċittadinaza ….u jieħdu “commission” fuq il-bejgħ.

    Jien tajt lill-Kummissarju anke l-isem tal-“Estate Agency” u taż-żewġ impjegati tagħha.

     Bħas-soltu, il-Kummissarju tal-Pulizija jibqa’ sieket u ma jinfurmakx jekk inbdietx investigazzjoni.”

    ”  Ser inkunu qatt nafu jekk dak li hu allegat hux minnu?” jistaqsi Cassola.

     ” Jew iż-żewġ politiċi allegatament involuti, tal-imgħoddi u tal-preżent, ser jeħilsuha franka bħal ħafna politiċi oħra aktar famużi?” temm Cassola.

Min jixtieq jagħmel kuntatt magħna jista’ jibgħat email fuq : [email protected]