Ministru Dalli twieġeb li L-Enemed mhux sussidjata mill-Gvern

L-Onor. Charles Azzopardi poġġa mistoqsija parlamentari lill- Ministeru għall-Ambjent, Enerġija u Intrapriża l-Onor. Miriam Dalli.

Dan staqsa jekk il-Kumpanija s-sussidjata mil-Gvern, l-Enemed hix tagħmel telf kif ukoll jekk dan minnu kemm hu l-ammont ta’ telf għall dawn l-aħħar sentejn.

Dalli wieġbet li l-Enemed mhux issusidjata mill-Gvern u li bħall kumpaniji kummerċjali oħra għandha l-obbligi tagħha mal-awtoritajiet kompetenti.
Skond Avviżi tal-Gvern ippubblikati fil-Govt. Gazzetta Nru 20,724 tat-22 ta’ Ottubru 2021,
Nu.1399
Il-Bord tad-Diretturi ta’ Petromal Co. Ltd Jingħata notifika li l-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli ħatar il-Bord tad-Diretturi ta’ Petromal Co. Ltd kif jidher hawn taħt sat-13 ta’ Settembru, 2022: Chairperson Is-Sur Francis Cassar Diretturi ,Is-Sur Kevin Chircop, Is-Sur Chris Galea, Is-Sur Herald Bonnici ,Is-Sur Ethelbert Schembri ,Segretarju Is-Sur Michael Mifsud 22 ta’ Ottubru, 2021.