Il-Gidri ta` Xadini.

Informazzjoni u  każijiet ta’ Monkeypox ikkonfermati fl-Ingilterra.
Kemm hi serja l-marda?
Il-ġidri tax-xadini ġeneralment tkun ħafifa, madankollu, għandha rata ta ‘mewt irrappurtata ta’ bejn 1 fil-mija u 10 fil-mija, bit-tfal huma l-aktar probabbli li jmutu.
“Ġie stmat li l-istess strain tal-Afrika tal-Punent huma bħall m’għandhom il-każijiet tar-Renju Unit, għandha rata ta ‘mortalità ta’ madwar wieħed fil-mija. Hemm ukoll razza misjuba fir-reġjun tal-Kongo li tista ‘tkun fatali sa 10 fil-mija tal-każijiet, iżda l-każijiet tar-Renju Unit m’għandhomx din l’strain” qal lil SMC, Simon Clarke, professur assoċjat fil-mikrobijoloġija ċellulari fl-Università tal-qari.
Bil- WHO tgħid ukoll “Il-ġidri tax-xadini ġeneralment hija marda awtolimitata bis-sintomi jdumu minn ġimgħatejn sa 4 ġimgħat. Jistgħu ukoll jseħħu każijiet severi. F’dawn l-aħħar żminijiet, il-proporzjon ta’ fatalità tal-każijiet kienu ta’ madwar 3-6%”.
Il-virus ma jgħaddix faċilment bejn in-nies, madankollu, it-trażmissjoni tista ‘sseħħ permezz ta’ kuntatt ma ‘fluwidi tal-ġisem, infafet, qxur, jew li tkun qrib il-persuna infettata f’distanza ta’ madwar metru bogħod  fejn ikun hemm espożizzjojni ta’ partiċelli mdaqqsa tal-bżieq fl’arja. Dawn il-qtar ġeneralment ma jistgħux jivvjaġġaw aktar minn metru jew xi ħaġa hekk, skont iċ-Ċentri tal-Istati Uniti għall-Kontroll u l-Prevenzjoni tal-Mard. Li tmiss ħwejjeġ, friex jew xugamani użati minn xi ħadd bil-ġidri tax-xadini jista’ jkun ukoll ta’ riskju.
Monkeypox huwa virus tad-DNA u għalhekk ma jinbidilx malajr daqs il-Covid jew l-influwenza. Analiżi ġenetika bikrija ħafna tissuġġerixxi li l-każijiet attwali huma relatati mill-qrib ħafna mal-forma tal-virus li deher fl-2018 u l-2019. Għadu kmieni wisq biex tkun ċert, iżda għalissa m’hemm l-ebda evidenza li dan huwa varjant mutant ġdid.
Hemm trattament?
M’hemm l-ebda trattament speċifiku iżda t-tilqim kontra l-ġidri nstab li huwa madwar 85 fil-mija effettiv fil-prevenzjoni tal-ġidri tax-xadini. Madankollu l-aċċess għall-vaċċini tal-ġidri “smallpox” issa huwa limitat peress li l-marda ġiet eradikata globalment. “L-aħbar tajba hija li l-vaċċin tal-ġidri (small pox) jaħdem tajjeb kontra l-ġidri tax-xadini. L-aħbar ħażina hija li l-maġġoranza tan-nies taħt l-età ta’45 sena, ma ħadux il-vaċċin tal-ġidri,”smallpox” qal l-epidemjologu u ekonomista tas-saħħa Eric Feigl-Ding.
Skond skeda informattiva li sibna fiha iktar dettalji minn Johns hopkins center for health, agħfas fuq din il-link .
X’tagħmel u kif tahdem il-ġidri tax-xadini?
Wara perjodu ta ‘inkubazzjoni ta’ normalment ġimgħa sa ġimagħtejn, il-marda tibda b’deni, uġigħ fil-muskoli, għeja u sintomi oħra li jixbħu l-influwenza. B’differenza mill-ġidri, il-ġidri tax-xadini tikkawża nefħa tal-lymph nodes. Fi ftit jiem mill-bidu tad-deni, il-pazjenti jiżviluppaw raxx, li ħafna drabi jibda fuq il-wiċċ imbagħad jinfirex għal partijiet oħra tal-ġisem. Il-leżjonijiet jikbru fi infafet li fihom il-fluwidu li jiffurmaw qoxra. Jekk tifforma leżjoni fuq l-għajn, tista’ tgħama. Il-marda tipikament iddum bejn ġimagħtejn sa erba ‘ġimgħat, skond il-WHO. Il-persuna tkun infettiva minn meta jibdew is-sintomi sakemm tinxef il-qoxra u taqa’. Xi pazjenti għandhom feriti ġenitali u r-raxx jista ‘jkun diffiċli biex tiddistingwi minn sifilide, infezzjoni tal-virus herpes simplex, ħruq ta’ Sant’Antnin u nfezzjonijiet oħra aktar komuni, skond iċ-Ċentri tal-Istati Uniti għall-Kontroll u l-Prevenzjoni tal-Mard. Il-mortalità hija ogħla fost it-tfal, l-adulti żgħażagħ, u nies li s-sistema immunitarja tagħhom hija kompromessa u li huma speċjalment f’riskju ta’ mard sever.
Minn fejn ġej?
It-trasportatur ewlieni tal-marda tal-ġidri tax-xadini għadu ma ġiex identifikat, għalkemm l-annimali “rodents” huma suspettati li għandhom sehem fit-trażmissjoni. Ġie dijanjostikat għall-ewwel darba fil-bnedmin fl-1970 fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo f’ tifel ta’ 9 snin. Minn dakinhar, il-biċċa l-kbira tal-każijiet fil-bnedmin seħħew f’żoni tal-foresti tropikali tal-Afrika Ċentrali u tal-Punent. Fl-2003, l-ewwel tixrid barra l-Afrika seħħet fl-Istati Uniti u kienet marbuta ma ‘annimali importati mill-Gana lejn Texas, li mbagħad infettat klieb domestiċi tal-prairie. Għexieren ta’ każijiet ġew irreġistrati f’dik it-tixrida.
Miġbura minn Mario Camilleri