Il-Grillu domestiku jsir it-tielet insett awtorizzat bħala ingredjent tal-ikel għas-suq tal-UE

Il-Kummissjoni awtorizzat il-kummerċjalizzazzjoni tal-grillu domestiku (Acheta domesticus) bħala ikel ġdid fl-UE. Huwa t-tielet insett li ġie approvat b’suċċess għall-konsum u jsegwi awtorizzazzjonijiet preċedenti mogħtija f’Lulju 2021 għad-dud isfar imnixxef, u f’Novembru 2021 il-migratory locust.  Il-grillu tad-dar se jkun disponibbli fl-intier tiegħu, jew iffriżat jew imnixxef, u trab (dqiq).
Din l-awtorizzazzjoni ġiet approvata mill-Istati Membri fit-8 ta’ Diċembru 2021, wara valutazzjoni stretta mill-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel li kkonkludiet li l-konsum ta’ dan l-insett huwa sigur taħt l-użi sottomessi mill-kumpanija applikanti. Il-prodotti li jkun fihom dan l-ikel ġdid se jiġu ttikkettjati b’mod xieraq biex jimmarkaw kwalunkwe reazzjoni allerġika potenzjali. F’dawn l-aħħar snin, l-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura sabet li l-insetti huma sors ta ‘ikel nutrittiv u b’saħħtu b’kontenut għoli ta’ xaħam, proteini, vitamini, fibra u minerali.
Barra minn hekk, l-insetti jiffurmaw parti sostanzjali mid-dieta ta’ kuljum ta’ mijiet ta’ miljuni ta’ nies madwar id-dinja. Fil-kuntest tal-Istrateġija Farm to Fork Strategy , l-insetti huma identifikati wkoll bħala sors alternattiv ta’ proteina li jista’ jiffaċilita l-bidla lejn sistema tal-ikel aktar sostenibbli. Tista’ ssib aktar informazzjoni f’din il-Q&A.
Bħalissa, hemm 9 applikazzjonijiet għall-insetti, li huma soġġetti għal evalwazzjoni tas-sikurezza mill-EFSA.