Il-Prim ministru jisħaq fuq l-effiċjenza u l-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet biex insostnu l-investiment u t-tkabbir ekonomiku

F’laqgħa mas-segretarji permanenti tal-ministeri, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq fuq l-effiċjenza u l-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet meħuda mill-gvern. Fl-ogħla forum tal-amministrazzjoni pubblika, il-prim ministru spjega li l-messaġġ ta’ għaqal u prijoritajiet f’ġieħ l-istabbiltà u s-sostenibbiltà mhux se jfissru tnaqqis fir-ritmu tal-ħidma.
Fl-istess jum li tnieda d-Dokument ta’ Qabel il-Budget, il-prim ministru aċċenna li l-gvern għandu pjan biex jibqa’ jsostni lin-nies frott l-investiment u t-tkabbir ekonomiku li pajjiżna qed jibqa’ jesperjenza. Fil-preżenza wkoll tas-Segretarju Permanenti Ewlieni Tony Sultana u s-Segretarju tal-Kabinett Ryan Spagnol, il-Prim Ministru Robert Abela spjega kif irridu nibqgħu naħdmu mas-settur privat li qed juri fiduċja f’pajjiżna. Hawn semma fost oħrajn ċifri mis-settur tal-ospitalità għal din is-sena li jiżbqu dawk li kellna qabel il-pandemija, b’għaxra fil-mija.
“Għandna riżultati li jimlewna b’fiduċja kemm fuq tkabbir ekonomiku u anki b’rabta mal-investiment. Il-manifest elettorali “Malta Flimkien” ingħata l-fiduċja mill-poplu u aħna lkoll, fl-irwol differenti li għandna fil-gvern, irridu naħdmu biex dan il-manifest, li issa huwa l-programm ta’ ħidma tagħna, jitwettaq kollu kemm hu”, saħaq il-prim ministru waqt li kien qed jindirizza lis-segretarji permanenti. Il-prim ministru saħaq ukoll fuq il-ħtieġa ta’ aktar tnaqqis fil-burokrazija u favur tmexxija retta iżda b’effiċjenza u ħeffa biex il-programm riformista tal-gvern jibqa’ għaddej favur il-ħtiġijiet tal-pajjiż u l-poplu.​​
​​​​