Kemm qed jintefqu flus għall-kiri ta’ ambulanzi privati ?

Il- Bierah  L-Onor. Charles Azzopardi waqt is-seduta fil- parlament staqsa lill- Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa kemm qed jintefqu flus għall-kiri ta’ ambulanzi privati, kemm nefaq il-Gvern biex jinxtraw ambulanzi ġodda u jekk dawn l-ambulanzi ġodda, humiex qegħdin jintużaw kollha.
Id-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fearne wiegeb billi qal li l-awtoritajiet tas-saħħa jonfqu €2,500 kuljum biex jikru servizz privat ta’ ambulanza. Fearne żied jgħid li l-Isptar Mater Dei qed iħallas servizz privat ta’ ambulanza, li jinkludi żewġ rispondenti ma’ kull ambulanza, biex jiżgura li jkun jista’ jipprovdi servizz ta’ ambulanza effiċjenti.
Fearne qal li l-kuntratt il-ġdid tal-ambulanza huwa bbażat fuq kuntratt ta’ kiri, li jiswa €1,705,500 fis-sena u jkopri l-ispiża ta’ 11-il ambulanza fit-triq.
Qal li l-kuntratt ingħata wara proċess kompetittiv u l-ambulanzi huma mfassla speċifikament għall-bżonnijiet tas-Servizz tas-Saħħa Malti.
Kompla billi qal li l-kuntrattur jista’ jkun responsabbli għal kull negliġenza min-naħa tiegħu li ma tissolvax f’perjodu qasir ta’ żmien.
“Dawn l-ambulanzi ġew introdotti gradwalment fis-servizz ta ’emerġenza, u parti mill-implimentazzjoni tinkludi taħriġ estensiv lil dawk li jwieġbu għall-ambulanza u infermiera biex ikunu jistgħu jużaw it-tagħmir kollu tal-ambulanza.” qal Fearne.
Lura f’Diċembru, Fearne kien ħabbar l-introduzzjoni ta’ flotta ġdida ta’ ambulanzi biex tintuża mid-dipartiment tal-emerġenza ta’ Mater Dei.
Qal li l-ambulanzi l-ġodda kienu “custom made” għal Malta u li issa huma “bħal mobile ITUs”.Il-flotta l-ġdida ġiet introdotta sena wara li s-sewwieqa tal-ambulanzi qajmu t-tħassib tagħhom dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol u n-nuqqas ta’ investiment f’vetturi ġodda.
Dak iż-żmien, il-ħaddiema u s-sewwieqa sostnew li l-ambulanzi li kienu qed jinkrew minn Emergency Malta ma kellhomx rack sħiħ tat-tagħmir.