Manuel Delia jipprova jħammeġ lill Adrian Delia

Adrian Delia spiċċa attakkat f’artiklu li ġie mtella’ minn Manuel Delia fis-16 ta’ Awwissu 2022. Skont Adrian Delia jgħid li qatt ma ġie mitlub sabiex jokkupa l-kariga legali mall-MFA li fil-preżent Joseph Muscat huwa c-chairman ta’ din l-istess għaqda.
Intant Manuel Delia fuq l-artiklu ” Truth to be told” ippublika messaġġ li allegatament rnexxielu jġib minn fuq Whatsap.

Risposta għall dan Adrian Delia jikteb hekk fuq il-profil tiegħu.

PM News Malta ikkuntattjat lill Adrian Delia sabiex nikkjarifikaw miegħu. Ir-risposta tiegħu kienet din:

“The clubs put forward my name not Joseph Muscat.

I was never approached.

So I was never appointed and if approached won’t accept.

Manuel Delia gave the impression I was appointed by Muscat and I accepted. Which is totally untrue.”

 

2 thoughts on “Manuel Delia jipprova jħammeġ lill Adrian Delia

  1. Kieku jien infittxu ghal malafama u dak kollu li qed jivvinta fuqu. Forsi jitghallem ma jitfax aktar gideb fuq hadd.

Comments are closed.