PMnews – B’aġġornamenti għall-email – Tweġibiet minn NGOs, Partiti, mexxejja tal-Partiti u MPE prospettivi – Inklużjoni potenzjali tad-drittijiet tal-abort fic-Charter tad-Drittijiet Ewropej

PMNews iddeċidiet li tiftaħ din l-aħbar minn issa u tagħmel aġġornamenti ta’ kuljum skont it-tweġibiet li nirċievu mingħand dawk li bagħtna l-email għat-tweġibiet tagħna dwar din it-tema tant importanti, dan qed isir biex il-qarrejja tagħna dejjem ikunu jafu x’inhu jiġri jum b’jum. Din il-lista se tkompli tiġi aġġornata sal-votazzjoni plenarja li jmiss fejn hemm il-possibbiltà li l-abort jiġi inkluż fiċ-charter tad-drittijiet tal-UE.
Fl-14 ta’ Marzu, 2024, bdiet diskussjoni ċentrali fi ħdan il-Parlament Ewropew dwar l-inklużjoni potenzjali tad-drittijiet tal-abort fic-Charter tad-Drittijiet Ewropej. Bi tweġiba, PMNews Malta, gazzetta online, bagħtet email fil-15 ta’ Marzu minnufih fejn staqsiet il-partijiet interessati kollha, inklużi l-mexxejja politiċi, ir-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, u l-Membri aspiranti tal-Parlament Ewropew (MEPs).
PMnews immexxi minn impenn bla waqfien għat-trasparenza u l-promozzjoni ta’ diskors infurmat, idawwal il-firxa diversa ta’ perspettivi u pożizzjonijiet politiċi madwar ta’ din il-kwistjoni urġenti.
PMnews qed tippreżenta t-tweġibiet miġbura f’aġġornamenti ta’ kuljum fejn qed toffri ħarsa lejn il-pajsaġġ kumpless ta’ opinjonijiet li jsawru dan id-dibattitu tant kruċjali.

Mexxejja Politiċi u Partiti:

 1. : PrimMinister of Malta  Dr Robert Abela
 2. : Leader of the Opposition Dr Bernard Grech
 3. Partit Popolari “Il-partit popolari jemmen li l-ħajja tibda mill-koncepiment, għalhek huwa kontra l-abort. Bhala partit, nmnu li l-liġi kif tbidlet dan l-ahhar tiftaħ it-triq għal-abort, anke jekk hija aħjar min dik kif proposta originarjament. Jigifieri biex nagħmluha cara, bhala Partit ma aħna qatt ser naqblu mat-terminazzjoni tal-ħajja fil-ġuf”.
 4. ABBA Party
 5. ADPD
 6. Partit laburista
 7. PN
 8. Voltmalta ” The party Volt Malta and also it’s candidate Matthias Iannis Portelli are in favour of the inclusion of abortion in the EU Charter of Fundamental Rights. In fact it is also part of our manifesto for the EU elections. We are also in favour of sexual and reproductive rights being included in the EU Treaties”.
 9. Imperium-Europa ” Imperium Europa is an advocate of collective rights in so far as the overarching interest of society is necessary. We recognise Individual Rights as those that seek to protect the way of living of an individual without impinging on those of another or of the collective society. We do not believe that European laws should trample member/nation states constitutional laws. Our policy is different than that of a nation-state. Any nation-state, that has abortion legalised or is planning to legalise it will restrict them from a free-for-all all abortion. We, of Imperium Europa, advocate abortion in three circumstances being rape, severe disability and in case of a serious risk to the mother’s life. Nevertheless, we are Libertarians, not dictators. We of Imperium Europa advocate a direct democracy where the people choose the laws that will affect them. Thus, we respect the outcome of a referendum given that it is conducted in an unbiased and informative manner. We must however remark that some European member/nation states have an abortion rate of more than 40 per 1000 births. Moreover, a birth rate of less than 1.5 per woman and an alarming number of immigrants from third world countries. The result is Ethnic Replacement”.

Tagħrif mir-Rappreżentanti tas-Soċjetà Ċivili:

 1. life network
 2. Doctors for Choice
 3. Doctors for Life Malta
 4. Moviment Solidarjeta’ Edwin Vassallo “Jien kontra li l-abort isir dritt fundamentali. L-abort huwa qtiel ta’ persuna f’ġuf l-omm. Dak li għandu jkun dritt fundamentali huwa l protezzjoni ta’ tarbija fil-ġuf għaliex dik il-persuna f ‘stadju ta tarbija fil-ġuf li għadna bzonn il-protezzjoni”.

Perspettivi tal-MPE aspiranti

 1. Arnold Cassola (Indipendent)  “There are those who believe that a foetus is not a human life and therefore openly advocate a woman’s right to abortion.My stance is different. I believe a foetus is a human life at its start and therefore it has to be protected. Of course, in those cases where the mother’s life and health are in danger, priority is to be given to safeguarding the mother. I would therefore vote against entrenching the right to abortion in the EU Charter of Fundamental rights”.

   PN

 2. Peter Agius
 3. David Casa.
 4. Roberta Metsola.
 5. Louise Anne Pulis  kanditata ghall-elezzjonijiet Ewro Parlamentari f’isem il-Partit Nazzjonalista. Rigward l-abort: L-ewwel nett tajjeb li naraw illi f’ diversi stati fl-Amerika, il-qrati qed jiddipartixxu mis-sentenza Roe Vs Wade, illi kienet illegalizzat l-abort, bir-raġunament tagħhom ikun illi llum bl-avvanz li sar fix-xjenza, tarbija fil-ġuf tista’ taraha permezz ta’ ultra sound, u għalhekk jitlaq kull dubju li seta’ qatt kien hemm dwar jekk it-tarbija tkunx ħajja fil-ġuf. Apparti minn hekk, ġialadarba nirrikonoxxu li l-ħajja tat-tarbija tibda fil-ġuf, tiskatta kompettizzjoni bejn drittijiet fundamentali ta’ tnejn min-nies, u cioe’: dawk tal-omm u dawk tat-tarbija mhux imwielda.  Tajjeb li jiġi mfakkar ukoll illi Malta kienet ġabet deroga dwar l-abort qabel is-sħubija fl-Unjoni Ewropeja, jiġifieri suppost ħadd ma jista’ jisforza lil pajjiżna biex jillegalizza l-abort
 6. David Agius
 7. Norma Camilleri
 8. Lee Bugeja Bartolo

  ADPD

 9. Cassar Ralph
 10. Mina Tolu
 11. Gauci Sandra

  PL

 12. Alex Agius Saliba “On the 23rd of March, during the program led by Andrew Azzopardi, Alex Saliba was asked about the speech made by the former Prime Minister Joseph Muscat in favor of abortion. Saliba replied that he did not agree. Furthermore, he stated that in the next plenary session in April, he is also going to vote against the inclusion of abortion in the EU Charter of Fundamental Rights”.
  @pmn_malta #Andrewazzopardi #Pmnews #alexagiussaliba #notoabortion❌ ♬ original sound – PNM MALTA
  Il-programm sħiħ u l-parti meħuda fuq it-TIKTOK hija mis-2:26 ‘il quddiem.

 13. Cyrus Engerer
 14. Clint Flores
 15. Alfred Sant
 16. Josianne Cutajar
 17. Claudette Abela Baldacchino
 18. Jesmond marshall
 19. Daniel Attard.
 20. Jesmond lbonello
 21. Marija Sara Vella Gafa
 22. Steve Ellul
 23. Thomas Bajada.

      ABBA

24, Ivan Grech Mintoff

25,Tania Gauci Fiorini
ien bhala MEP nemmen li dritt fundimentali tal hajja mgganda tigi qatt u f ebda sinjal fejn jindika li hemm hajja fil guf anka mhix umana ahseb u ara jekk imun uman. Nideffendu dejjem u nahdmu sabix il hajja u dritt tal hajja mill koncepiment ma titihedx u tigi proteguta akkost ta kollox.

Konklużjoni:

It-tweġibiet li qed jiġu miġbura huma minn firxa diversa ta’ partijiet interessati jenfasizzaw il-kumplessità u d-diversità tal-perspettivi madwar id-dibattitu dwar id-drittijiet tal-abort fil-Parlament Ewropew.  PMNews Malta qed ikompli jippromwovi t-trasparenza u jiffaċilita d-djalogu, jidher evidenti li din il-kwistjoni tinvoka diskors imqanqal u teħtieġ konsiderazzjoni bir-reqqa. Billi nippreżentaw dawn il-perspettivi varjati, aħna nikkontribwixxu għal fehim aktar profond tal-pajsaġġ sfumat ta’ opinjonijiet li jsawru dan id-dibattitu kritiku fi ħdan l-Unjoni Ewropea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *