STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU ELETTORALI

Triq Anici, Triq Antoine J. Agius, Triq il-Belt Valletta, Triq Dun René Cilia, Triq l-Isqof Annetto Depasquale, Triq il-Kav. Mro Abel J. Mizzi u Triq it-Tabib George Hyzler, Ħal Qormi
li l-bibien f’dawn it-toroq ingħataw uffiċjalment numri ġodda. L-avviż ġie ppubblikat fil-Gazzetta tal-Gvern tat-12 ta’ Lulju 2022, u jidher ukoll fil-websajt tal-Kummissjoni Elettorali (www.electoral.gov.mt) taħt is-sezzjoni ‘Pubblikazzjonijiet’. Ir-residenti huma mfakkra li huma fl-obbligu tal-liġi li jwaħħlu n-numri l-ġodda u jneħħu n-numri l-qodma sa tletin jum kalendarju mit-12 ta’ Lulju 2022.