Tittella’ s-seba’ edizzjoni tal-Gozo Sports Awards – Ħarsien ‘il quddiem biex għall-ewwel darba Għawdex jieħu sehem fil-Logħob tal-Gżejjer li se jsiru f’Guernsey fl-2023.

Il-Ministeru għal Għawdex organizza s-seba’ edizzjoni tal-Gozo Sports Awards fejn sportivi Għawdxin ġew ippremjati għall-avvanzi tagħhom f’diversi dixxiplini sportivi. Fl-indirizz tiegħu, il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri wiegħed li kif sar f’dawn l-aħħar sentejn, l-investiment se jkompli u se jibqa’ għaddej anki fiċ-Ċentru Akkwatiku u Sportiv. “Tajna l-kelma tagħna li dan l-ikbar proġett bl-ikbar investiment fil-qasam sportiv f’Għawdex jitwettaq sabiex jibda jintuża mill-isportivi, miż-żgħażagħ u mit-tfal Għawdxin u hekk se jsir. L-ambizzjoni tagħna ġġagħlna nħarsu aktar ‘il quddiem u nibqgħu nsostnu l-ħidma tagħna”, qal il-ministru.

Clint Camilleri kompla billi qal li rridu nħarsu ‘l quddiem b’ottimiżmu sabiex il-komunità sportiva Għawdxija  tgawdi minn opportunitajiet u esperjenzi mill-isbaħ li minbarra li jnisslu sodisfazzjon personali jkomplu jxettlu l-kultura sportiva u fuq kollox isem gżiritna. Hawnhekk fakkar li dan is-sajf, għall-ewwel darba, Għawdex ingħaqad membru sħiħ fl-International Island Games Association sabiex mill-2023 jieħu sehem fil-Logħob tal-Gżejjer li se jsiru Guernsey. Huwa spjega li, “Dan huwa tragward importanti u aktar minn hekk l-isportivi Għawdxin għandhom l-opportunità li għall-ewwel darba jikkompetu fuq livell internazzjonali. Inħarsu ‘l quddiem sabiex l-atleti jmorru Guernsey mhux biss jikkompetu, imma għall-ewwel darba jġibu l-midalji lejn pajjiżna.”

Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri wiegħed li se jkompli jsostni lill-isportivi Għawxdin u temm billi awgura lil dawk li ħadu l-premjijiet u lill-isportivi Għawdxin kollha.

L-isportivi premjati kienu dawn:

1. Uffiċjal Tas-Sena

Rebbieħ: Dr Enzo Dimech

2. Tim Tas-Sena

Rebbieħ: Għajnsielem RedCoats Women’s Softball Team

3. Kowċ Tas-Sena

Rebbieħ: John Borg​​

4. Rikonoxximent għal Atleta attiv ‘il fuq minn 45 sena

Rebbieħ: Raymond Camilleri

 

5. Rikonoxximent għal Karriera Sportiva

Rebbieħ: Teddy Bajada

6. Rikonoxximent Speċjali – Special Olympics

Rebbieħa: Maria Pia Saliba

7. Żagħżugħa Promittenti

Rebbieħa: Hailey Ballucci

8. Żagħżugħ Promittenti

Rebbieħ: David Borg

9. Sportiv Tas-Sena

Rebbieħ: David Borg

10. Sportiva Tas-Sena

Rebbieħa: Michelle Dimech