It-tieni parti – ġewwa s-Siġġiewi – Ħmieġ taħt is-sinjal “Tarmix skart hawn”.

Fis-sitta ta Ġunju din il-gazzetta ġiet ikkuntattja minn xi persuni fuq ħmieġ li kien hemm fejn il-kappella tal-Providenza ġewwa is-Siġġiewi. Il-bieraħ numru ta` nies għamlu kuntatt magħna u bagħtulna ukoll xi ritratti ġodda.
Jidher li mhux talli is-sitwazzjoni ma rranġatx ruħha iżda saħansitra marret għal agħar, kif tistgħu taraw ir-ritratt meħud filgħaxija u ieħor filgħodu bil-ħmieġ mxerred mal-art fejn jista’ jkun li xi annimali qattaw il-boroż ta` żibel  ma` tul il-lejl ukoll.

Il-Ħmieġ qed jinfirex ħafna metri l-isfel mat-toroq tal-madwar , bil-konsegwenza li dan jista’ jikkaġuna xi nirien u kif bosta jafu l-ħġieġ u oġġetti oħra jistgħu joħolqu nirien kbar li jkun ferm diffiċli biex jintefa għax hemm ħafna siġar u fawna varja.
Ma ninsewx li dan il-post pittoresk huwa post turistiku u diversi turisti jżuru kontinwament il-knisja tal-Madonna tal-Providenza li hemm ftit metri il-bogħod mil-post fejn hemm dan l-iskart.
B’hekk, nerġgħu intennu l-appell tagħna biex din il-problema tiġi indirizzata bis-serjetà sabiex tiġi żgurata l-indafa xierqa ta’ dan il-post.