Escalating Tensions: The Aftermath of the Iranian Consulate Attack

  On April 1st, the Iranian consulate in Damascus fell victim to an attack, an incident…

Filmat -PMNews MALTA intervistat lil Ivan Grech Mintoff u lil sieħbu Simon Elmer

L-għada taċ-ċelebrazzjoni ta’ Jum l-Indipendenza f’Malta, PMNews MALTA intervistat lil Ivan Grech Mintoff u lil sieħbu…

ABBA -Il-Prim Ministru tagħna jrid jieqaf jigdeb

“Il-Prim Ministru tagħna jrid jieqaf jigdeb lill-poplu Malti u juża l-parlament tagħna biex jikser il-Kostituzzjoni u…

In-Nutar Myriam Spiteri Debono għall-kariga ta’ President tar-Repubblika, Aġent President Dr Francis Zammit Dimech

Il-Parlament se jivvota dwar in-nomina tan-Nutar Myriam Spiteri Debono għall-kariga ta’ President tar-Repubblika ta’ Malta fis-seduta…

ABBA mar lura l-uffiċċju tal-Parlament Ewropew

Illum Partit ABBA mar lura l-uffiċċju tal-Parlament Ewropew ġewwa l-Belt Valletta sabiex jerġa jfakkar li l-bandiera…

Unveiling the Dark Chapter of History: AKTION T4 and the Holocaust

In the annals of human history, there exist moments of unfathomable darkness, where the depths of…

EU -Effiċjenza enerġetika tal-bini: il-MPE bi pjanijiet għad-dekarbonizzazzjoni tas-settur

Mill-2030, il-bini l-ġdid għandu jkun mingħajr emissjonijiet Miżuri li jgħinu jnaqqsu l-kontijiet tal-enerġija u jiġġieldu t-tibdil…

Andrew Zammit Soler – Embracing freedom of the mind.

Embracing the freedom of the mind is akin to tending a garden; what you sow, you…

EU – Defective products: revamped rules to better protect consumers from damages

• Easier access to compensation for damage caused by defective products • Damage includes loss of…

The Abortion Debate in Malta: A Crucial Moment for Leadership.

The short clip video taken from “It-tnedija tal-kampanja elettorali ta’ Alex Agius Saliba” 1;09 onward In…