Filmat – L-MEPs Cristian Terhes u Valeriu Ghiletch se jindirizzaw lill-Udjenza Maltija.

PMN Malta – Is-Sibt, 6 ta’ April 2024, l-MEP Cristian Terhes  u Valeriu Ghiletch se jkunu…

Alleged Vandalism Threatens Mosta Trees: Investigation Underway

In a sad turn of events, the picturesque setting of Pjazza l’Mosta was destroyed by an…

Filmat -PMNews MALTA intervistat lil Ivan Grech Mintoff u lil sieħbu Simon Elmer

L-għada taċ-ċelebrazzjoni ta’ Jum l-Indipendenza f’Malta, PMNews MALTA intervistat lil Ivan Grech Mintoff u lil sieħbu…

ABBA -Il-Prim Ministru tagħna jrid jieqaf jigdeb

“Il-Prim Ministru tagħna jrid jieqaf jigdeb lill-poplu Malti u juża l-parlament tagħna biex jikser il-Kostituzzjoni u…

Imperium Europa – Il-Palestina u l-Iżrael

Imperium Europa jagħmel referenza għad-dibattitu parlamentari dwar in-newtralità u jisħaq li filwaqt li huwa mportanti li…

In-Nutar Myriam Spiteri Debono għall-kariga ta’ President tar-Repubblika, Aġent President Dr Francis Zammit Dimech

Il-Parlament se jivvota dwar in-nomina tan-Nutar Myriam Spiteri Debono għall-kariga ta’ President tar-Repubblika ta’ Malta fis-seduta…

ABBA mar lura l-uffiċċju tal-Parlament Ewropew

Illum Partit ABBA mar lura l-uffiċċju tal-Parlament Ewropew ġewwa l-Belt Valletta sabiex jerġa jfakkar li l-bandiera…

Unveiling the Dark Chapter of History: AKTION T4 and the Holocaust

In the annals of human history, there exist moments of unfathomable darkness, where the depths of…

Filmat – Arnold Cassola qal li l-PN huwa rikattat fuq il-kwistjonijiet tal-Abort.

F’podcast skedat li jixxandar nhar it-Tnejn li ġej fuq l-istazzjon PMNMALTA, il-Professur Arnold Cassola iddiskuta l-abort.…

Arnold Cassola Condemns Prime Minister’s Arrogance and Lack of Accountability

In a recent press release, Arnold Cassola, a prominent figure and an independent candidate for the…