Il-Partit ABBA huwa kontra kull tip ta’ Abort.

M’hemm l-ebda ħaġa li qatt tista’ tigi msejħa “safe abortion” meta kull abort dejjem jispiċċa fil-mewt…

Ir-residenti għandu jkollhom dritt li jiddeciedu dwar żvilupp li jkun se jolqothom.

Wasal iż-żmien li kif ipproponejna f’diversi Manifesti Elettorali, proġetti ta’ żvilupp li se jħallu impatt sproporzjonat…

SARS-CoV-2 infects coronary arteries, increases plaque inflammation.

NIH-funded research sheds light on link between COVID-19 infection and increased risk of cardiovascular disease and…

Pagament ex-gratia ta’ darba għall-konsumaturi milquta minn interruzzjonijiet fil-provvista tal-elettriku kawża tal-mewġa ta’ sħana f’Lulju

Negozji u residenzi li esperjenzaw interruzzjonijiet fit-tul fil-provvista tal-elettriku bejn is-17 u s-27 ta’ Lulju, u…

Id-Deputat Prim Ministru Fearne b’appelli b’saħħithom waqt laqgħat tal-Nazzjonijiet Magħquda għall-aċċess ugwali għas-saħħa għal kulħadd

L-aċċess ugwali għall-riżorsi tas-saħħa għall-pajjiżi kollha madwar id-dinja, irrispettivament miċ-ċokon tagħhom, kien il-messaġġ prinċipali li wassal…

Malta tpoġġi l-isfida tat-traffiku fl-ibliet Ewropej bħala prijorità fuq l-aġenda waqt laqgħa ministerjali tal-Ministri għat-Trasport

L-isfida tat-traffiku fl-ibliet Ewropej speċjalment f’pajjiżi fejn il-popolazzjoni hi densa tħalli impatt fuq il-kwalità tal-ħajja, tal-konnettività,…

Filmat-ADPD titlob għal limiti fit-turiżmu u li ma jsir l-ebda żvilupp fuq Kemmuna

Għandna naraw li n-numri ta’ turisti li jiġu f’pajjiżna ikun wieħed sostenibbli u li ghandna l-infrastruttura…

Malta tospita t-tieni konferenza ministerjali b’diskussjoni dwar il-liġijiet dwar l-użu responsabbli tal-kannabis.

Il-liġi Maltija flimkien mal-istrutturi ta’ kontroll għall-użu responsabbli tal-kannabis kienu fuq l-aġenda tat-tieni konferenza ministerjali bejn…

Għada jirritorna l-Malta International Airshow

Kollox lest għar-ritorn tal-Malta International Airshow f’pajjiżna. Dan l-ispettaklu ta’ avjazzjoni mifrux fuq il-jumejn li ġejjin…

Se toħroġ sejħa għal erba’ Maġistrati ġodda bħala parti mill-ewwel fażi tar-riforma tal-Inkjesti Maġisterjali.

Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard indirizza konferenza tal-aħbarijiet ġewwa l-Berġa t’Aragona fejn ta’ ħarsa lejn l-iżviluppi li…